Merdiven modelinin oluşmasında, taşıyıcı sistemin rolü çok önemlidir. Limon kirişler yada omurgalı taşıyıcı sistem merdiven formunu oluşturmaktadır. Basamaklar cam olduğunda merdivenin kristal heykel etkisi vurgulanır.